Opettajarekisteriä ja opettajatiedon keruuta koskevan selvityksen luovutus

Perjantai 17.12.2021 klo 9.30 – 10.00

Tarkoituksena on ollut selvittää, mihin käyttötarkoituksiin rekisteri tarvittaisiin, mikä olisi sen kohderyhmä ja millaisia lainsäädäntötarpeita ja tietosuojakysymyksiä opettajarekisterin perustamiseen liittyy.

Selvitystyön tarkoituksena oli löytää myös ratkaisuja erilaisiin rekisterin ylläpitoon liittyviin kysymyksiin ja selvittää opettajarekisterin toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. 

Selvityshenkilöt OTM Henriikka Hannula, KTT Hannu Karhunen ja professori Jouni Pursiainenluovuttavat raportin tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle.