Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hankkeen seminaari sosiaali- ja terveysalan tutkintoa täydentävän koulutuksen ja jatkuvan oppimisen tarpeista

Tiistai 2.11.2021 klo 12.00 – 16.00

opetus- ja kulttuuriministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kutsuvat teidät sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hankkeen (SOTEKO) seminaariin, jonka teemana on sosiaali- ja terveysalan tutkintoa täydentävän koulutuksen ja jatkuvan oppimisen tarpeet.

Seminaarissa hyödynnetään Howspace-alustaa, jossa on mahdollisuus kommentoida aihepiiriä ennen ja jälkeen tilaisuuden. Tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetetään kutsu tilaisuuteen ja Howspace-alustalle. Voitte myös osallistua pelkästään keskusteluun Howspace-alustalla.

Seminaarin sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaavat opetusneuvokset Sanna Hirsivaara (sanna.hirsivaara(at)gov.fi) ja Katri Tervaspalo (katri.tervaspalo(at)gov.fi).  

Ohjelma

klo 12.00      Seminaarin avaus ja SOTEKO-hankkeen toiminnan esittely
                       
hanketyöryhmän puheenjohtaja, opetusneuvos Sanna Hirsivaara, opetus- ja kulttuuriministeriö

klo 12.10      Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen arviointi, jatkuvaan oppimiseen liittyvät 
                       kehittämistarpeet

                       arviointiasiantuntija Mira Huusko, koulutuksen arviointikeskus Esitys: Huusko

klo 12.30      Kommenttipuheenvuorot: millaisia erityisesti jatkuvaan oppimiseen liittyviä tarpeita
                       työelämässä on tunnistettu? 

klo 12.30        työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri, Hyvinvointiala HALI ry

klo 12.40        tutkimuspäällikkö Juha Kurtti, TEHY ry

klo 12.50        erityisasiantuntija Jaana Manssila, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
                          Esitys: Manssila

klo 13.00        osaamisen kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

klo 13.10         kehittämisasiantuntija Hanna Häkkinen, Suomen fysioterapeutit ry Esitys: Häkkinen

klo 13.20      Tauko

klo 13.30      Keskustelu kolmessa alaryhmässä (sosiaaliala, terveysala ja kuntoutus)

                       Mitä ovat keskeisimmät jatkuvan oppimiseen liittyvät kehittämishaasteet sosiaalialalla, terveysalalla
                       ja kuntoutuksessa? Minkä ongelmien ratkaisua tulisi priorisoida opetus- ja kulttuuriministeriön ja
                       sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä?

                         Kuntoutuksen alatyöryhmän puheenjohtajana toimii
                         erityisasiantuntija Anne Kanto-Ronkanen, sosiaali- ja terveysministeriö

                         Terveysalan alatyöryhmän puheenjohtajina toimivat
                         neuvotteleva virkamies Päivi Nygren ja lääkintöneuvos Kaisa Halinen, sosiaali- ja terveysministeriö

                         Sosiaalialan alatyöryhmän puheenjohtajana toimii
                         sosiaalineuvos Juha Luomala, sosiaali- ja terveysministeriö

klo 14.30      Tauko

klo 14.45      Alakohtaisten keskustelujen ehdotusten esittely

klo 15.00      Yhteinen keskustelu: Mitä kaikille aloille yhteisiä jatkuvan oppimisen haasteita tunnistettiin?
                       Millaisia strategisia ja rakenteellisen tason ratkaisuja voidaan esittää?

                          keskustelun puheenjohtajana toimii opetusneuvos Sanna Hirsivaara, opetus- ja kulttuuriministeriö                 

klo 16.00      Tilaisuus päättyy

Kohderyhmät: yliopistot ja korkeakoulut, järjestöt ja yhteisöt