Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän loppuraportin luovutus

Torstai 15.4.2021 klo 10.30 –  11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti luovutetaan opetusministeri Jussi Saramolle ja valtiosihteeri Tuomo Puumalalle  Samalla julkistetaan saamenkielisen sosiaali- ja terveysalan henkilöstön kouluttamistarpeita koskeva selvitys. 

Työryhmän työn tueksi teetettiin selvitykset saamenkielisen opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön saatavuudesta ja koulutuspoluista sekä selvitykset, miten saamelaistieto näyttäytyy perusopetuksen oppimateriaaleissa ja mikä on saamenkielisten oppimateriaalien tilanne. Ne julkistettiin 1.12.2020.

Tiedote saamenkielisistä oppimateriaaleista (1.12.2020)

Lisätietoja: johtaja Tiina Silander, puh. 02953 30188