Peruskoulufoorumin #Paraskoulu-työpaja, Lahti

Perjantai 2.11.2018 klo 13.00 – 16.00

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö

Maailman paras peruskoulu tehdään yhdessä!

Paikka: Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti marraskuussa 2016 Peruskoulufoorumin kehittämään suomalaista peruskoulua. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden aikana foorumi kokosi perusopetuksen toimijat ja yhteistyötahot visioimaan yhdessä maailman parasta peruskoulua. Yhteisen keskustelun ja ideoinnin pohjalta laadittu Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus -sitoumus linjaa peruskoulun kehittämisen tulevaisuuden tavoitteet. Sitoumuksessa ovat mukana kaikki perusopetuksen tasot ja toimijat: lasten ja nuorten kasvuyhteisö, koulut ja oppilaat, opetuksen järjestäjät sekä kansallisen tason toimijat.

Peruskoulufoorumi kutsuu nyt kaikkien tasojen – kansallisen, opetuksen järjestäjä, koulun ja oppilaan sekä kasvuyhteisön – toimijat pohtimaan yhdessä konkreettisia keinoja ja tekoja, joilla yhteinen tavoitteemme tasa-arvoisesta maailman parhaasta peruskoulusta saavutetaan.

Tilaisuuden kohderyhmänä ovat koulujen kehittämisen parissa toimivat sivistystoimen, rehtoreiden, opettajien ja oppilaiden edustajat sekä järjestöt, vanhempainyhdistykset, yritykset, yhteisöt ja muut kou-lujen kehittämisen yhteistyötahot. Työpajan tulee avaamaan opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 26.10.2018 mennessä sähköisellä lomakkeella
osoitteessa https://tinyurl.com/paraskoulu-lahti

Kutsu ja ohjelma (PDF)

Inbjudan och program (PDF)

Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuudesta.
Löydetään yhdessä keinot, joilla teemme peruskoulustamme parhaan!

Tekoja ja ideoita kerätään ja jaetaan myös verkossa: www.paraskoulu.fi #paraskoulu #denbästaskolan

Muut #Paraskoulu-kampanjan alueelliset tilaisuudet > > >

Tutustu tarkemmin Peruskoulufoorumiin > > >

#Paraskoulu-kampanja on osa Uusi peruskoulu -hanketta ja se toteutetaan Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä.

Lisätiedot:

• opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus, [email protected], puh. 029 533 1155
• opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, Opetushallitus, [email protected], puh. 029 533 1525
• projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö, [email protected], puh. 029 533 0134
• projektipäällikkö Pauliina Kupila, opetus- ja kulttuuriministeriö, [email protected], puh. 029 533 0280
• viestinnän asiantuntija Sanna Alt, Opetushallitus, [email protected], puh. 029 533 1311
• viestintäasiantuntija Nina Parkkulainen, opetus- ja kulttuuriministeriö, [email protected], puh. 029 533 0245

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, kansalaiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt