Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat

Taide- ja taitelijapolitiikan suuntaviivat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän valmistelma ehdotus toimenpiteistä, jotka parantavat taiteellisen toiminnan edellytyksiä.

 

Työryhmä asetettiin v. 2017 ja sen linjausesitykset valmistuivat v. 2018 syksyllä. Työryhmän kokoonpano edusti laajaa asiantuntemusta eri taiteenaloilta ja taide- ja taiteilijapolitiikan osa-alueita.

Työryhmä tarkasteli työssään taiteen ja sen toimintaympäristön muutoksia sekä niistä seuraavia muutostarpeita taiteen ja taiteilijoiden tuelle. Erityisen tärkeää työryhmän työssä oli taiteenalojen erilaisuuden tunnistaminen.

Suuntaviivojen valmistelu toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiaa 2025. Siinä on todettu luovaa työtä ja tuotantoa koskevana strategisena tavoitteena, että ”taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuneet". Lähivuosien strategiseksi tavoitteeksi  on kirjattu, että ”taide- ja taiteilijapolitiikkaa kehitetään ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, tulevaisuuden kehityssuunnat sekä taiteen alojen erilaisuus."

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore kokosi kehittämistyön tueksi taustatietoa ja -aineistoa käsiteltävistä teemoista. Samalla saatiin luotua tarkempi kokonaiskuva siitä, kuinka eri taiteenalojen rakenteet tällä hetkellä vaikuttavat taitelijoiden toimeentuloon ja työllistymiseen.

Eräät pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman linjaukset liittyvät työryhmän esityksiin, ja linjausten toimeenpanosta päättää kulttuuriministeri.

Kuulemistilaisuus 5.9.2018

Lisätietoja