Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen

Tavoitteena on tuoda kulttuuri osaksi lasten arkea, vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta sekä lisätä taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi (2015)
 

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Kärkihankkeessa edistetään lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulun tiloissa lisätään. 

Erillisellä kokeilu- ja kehittämishankkeella edistetään lasten ja nuorten monilukutaitoja.

Taiteen prosenttiperiaatetta sovelletaan nykyistä laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Prosenttitaiteen laajentaminen

Prosenttitaiteen laajentaminen

Tarkoituksena on luoda uusi toimintatapa, jolla sujuvoitetaan taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointipalveluiden hankintaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Tietoa hankkeesta ja kokeiluista

Näin hanke etenee