Yrkesskolereformen

Yrkesutbildningen förnyas till en helhet som utgår från kompetens och från kunden. Därutöver ökar man inlärningen på arbetsplatsen samt de individuella studievägarna. man genomför också en avreglering och ser över överlappningar.

- Verksamhetsplan för verkställande av det strategiska regeringsprogrammets spetsprojekt och reformer

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Yrkesskolereformen är en del av regeringens spetsprojekt. I reformen förnyas yrkesutbildningens finansiering, styrning, verksamhetsprocesser, examenssystem, anordnarstrukturer.  

Lagen om grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning sammanslås till en ny lag där den centrala utgångspunkten är kompetens och att man utgår från kunden.

Man inför också mer inlärning på arbetsplatsen, individuella studievägar och avreglering.

Yrkesutbildningen måste ofrånkomligen förnyas eftersom det i det framtida yrkeslivet behöver en ny form av kompetens och yrkeskunskap. En reform är också nödvändig eftersom man har mindre resurser än tidigare för utbildning.

Öppna ett nytt fönster för större bild!

Övrigt material i anslutning till reformen:

Vad ändras?

Infografer

Annat material