Vanliga frågor om högskoleantagningsreformen

Nedan har vi samlat vanliga frågor om högskolornas antagning av studerande och antagningsreformen. 

Allmänt om högskolornas antagning av studerande i Finland

Reformerade urvalsprov och ökad antagning på basis av betyg

Skäl till reformen

Poängsättning av betyg

Studentexamensprov och omtagning av prov

Reservering av platser (kvot för förstagångssökande)