Vanliga frågor om högskoleantagningsreformen

Nedan har vi samlat vanliga frågor om högskolornas antagning av studerande och antagningsreformen. 

Mer information om coronaviruset och studerandeurvalen hittar du på Studieinfo.fi (9.4.2020)

Allmänt om högskolornas antagning av studerande i Finland

Reformerade urvalsprov och ökad antagning på basis av betyg

Skäl till reformen

Poängsättning av betyg

Studentexamensprov och omtagning av prov

Reservering av platser (kvot för förstagångssökande)