Utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen 2017-2020

Undervisnings- och kulturministeriet har ordnat två ansökningsomgångar för specialunderstöd för projekt som stöder utvecklingen av högskoleutbildningen.

 

Resultatet av ansökningsomgången som ordnades hösten 2016 var att 17 utvecklingsprojekt beviljades totalt 25 miljoner euro. Resultatet av ansökningsomgången som ordnades hösten 2017 var att 19 utvecklingsprojekt beviljades totalt 40 miljoner euro. Centrala teman är öppna och flexibla studier, samarbete i anordnandet av utbildningen samt snabbare övergång till arbetslivet för de studerande.

Utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen 2017–2019

Verksamhetsperioden för projekten som finansierades efter ansökningsomgången hösten 2016 är 2017-2019. I projekten stöds i synnerhet flexibla studier och studier året om med hjälp av digitala lösningar. I sektorspecifika projekt stöds flexibla studier bland annat med olika digitala inlärningshelheter och lärmiljöer. Därtill stöder projekten utvecklingen av studerandenas arbetslivskontakter och -färdigheter. Två av projekten fokuserar på att utveckla studerandeantagningen vid yrkeshögskolor och universitet. Helheten innefattar även projekt som anknyter till utveckling av studerandenas välbefinnande och högskolepedagogiken.

Mer information om projekten: Utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen 2017–2019

Utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen 2018–2020

Verksamhetsperioden för projekten som finansierades efter ansökningsomgången hösten 2017 är 2018-2020. I projekten stöds flexibla studier och nya digitala lösningar som utnyttjar exempelvis lärandeanalytik. Fem av projekten fokuserar på att utveckla kompetensen och undervisningen på social- och hälsovårdsområdet och på det medicinska området. I de övriga sektorspecifika projekten stöds bland annat lösningar inom studier och undervisning i naturvetenskaperna, formgivningsområdet, bioekonomi, automationsteknik, datavetenskap och språkstudier. Därtill stöder projekten kompetensen inom cirkulär ekonomi och hållbarhet. Projekten utvecklar även högskolornas arbetslivssamarbete och öppna FUI-verksamhet.

Mer information om projekten: Utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen 2018–2020

Läs mer om utvecklingsprojekt

AMK Avoin TKI – ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi

BioDigi – Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali

DEFA – Digital Education for All

DigiCampus – Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut

DIGI-JOUJOU – Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Digisti yhdessä

DLB – Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen / Luonnonvara-alan koulutuksen modernisointi korkeakoulujen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyöllä

eAMK – Ett nytt ekosystem för lärande

EduPal – Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen

Jobitti – Joustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen

KIVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

LITO – Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus

Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa – joustavat opintopolut työelämään

Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa

ReKey – Restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen

SOTE-PEDA 24/7

SOTKA – Sote-satelliittikoulutus alueelliseen työvoima- ja koulutustarpeeseen vastaavana ja yhteistyötä tiivistävänä konseptina

TOTEEMI – Pragmatiska modeller för att kombinera arbete och högskolestudier

Tyyli – Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin

Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

YleSHarviointi – yleissairaanhoitajan (180op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen

ÄlyOppi - Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto

Ytterligare information

Ilmari Hyvönen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), ansvarsområdet för högskolepolitik 0295330117