Utbildningsexport inom yrkesutbildningen

Reformen av yrkesutbildningen innebär bland annat att utbildningsexporten främjas genom att undanröja hinder i lagstiftningen.

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Export av fristående examina har visat sig vara ett flexibelt sätt att sälja yrkesutbildning till utlandet just nu. Regeringen bereder som bäst en proposition som ger möjlighet t.ex. till försök med export av yrkesutbildning. Enligt propositionen kunde man i försöken t.ex. avvika från kraven på språkkunskap i examensgrunderna om exporten av fristående examina förutsätter det. Riksdagen fattar beslut om propositionen under våren 2016.