Yrken och forskningsarbete inom ungdomsarbetet

Ingen särskild behörighet har föreskrivits för yrken på ungdomsområdet. Det finns många utbildningar som lämpar sig för arbete med ungdomsfrågor, men utbildning inom ungdomsområdet ger en god grund för olika uppgifter inom sektorn.

Grundforskning om ungdomsärenden bedrivs vid universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitutioner. Ungdomsforskning bedrivs på nästan alla vetenskapsområden och ungdomsarbetets teoretiska bakgrund hämtas särskilt från samhällsvetenskaperna och pedagogiken.

Egentliga examina inom ungdomsområdet och ungdomsarbetet är grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion, samhällspedagogsexamen och magisterexamen i samhällsvetenskaper (inriktning på ungdomsarbete och ungdomsforskning).

En ungdoms- och fritidsinstruktör har avlagt yrkesexamen på andra stadiet, medan samhällspedagogsexamen kan avläggas som både YH- och högre YH-examen.  Tammerfors universitet har ett magisterprogram för ungdomsarbete och -forskning.  Examina på andra stadiet och YH-examina kan också avläggas som vuxenutbildning.

Examina kan avläggas som dagsstudier eller flexibla studier. Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion kan också avläggas som fristående examen. Högre yrkeshögskoleexamen som motsvarar magistersexamen förutsätter samhällspedagogsexamen och tre års arbetserfarenhet.

Ytterligare information