Ungdomsgarantin

Målet är att stöda ungas livskompetens, val av studievägar och sysselsättning. Därutöver fördjupas samarbetet i fråga om att stöda unga och man samlar god praxis så att de kan utnyttjas i hela landet.

Verksamhetsplan för verkställande av det strategiska regeringsprogrammets spetsprojekt och reformer (2015)

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Ungdomsgarantin blir en modell där ansvaret ligger hos en aktör och samarbetet för att stöda unga fördjupas.

Alla unga som går ut grundskolan garanteras en studieplats. Social- och hälsovårdstjänster, mentalvårdstjänster och rehabilitering för unga förbättras.

Det blir lättare att söka arbete och man utvecklar lönestödet för unga samt Sanssi-kortet.

På andra webbplatser

Näin hanke etenee

Nuorisotakuun aikajana