Avkastningen av penningspelsverksamheten

En del av avkastningen av penningspelsverksamheten (tidigare tippningsvinstmedlen) fördelas genom statsbudgeten till undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde och fördelningen styrs genom lag.

Den årliga fördelningen av tippningsvinstmedlen är följande:​​​​​​​

  •  främjande av idrott, motion och idrottsfostran 25 %
  • främjande av ungdomsarbete 9 %
  • främjande av forskning 17,5 %
  • främjande av konst 38,5 %
  • till samma ändamål enligt prövning 10 %

Avkastningen från Veikkaus Ab utgör största delen av den totala finansiering som ministeriet fördelar till idrotten och ungdomsarbetet. I fråga om finansieringen av konst är avkastningen av penningspelsverksamheten cirka hälften av hela budgeten och i fråga om forskning cirka en fjärdedel.

Ministeriet ansvarar för fördelningen av avkastningen till förmånstagarna

​​​​​​​En del av avkastningen av penningspelsverksamheten fördelas av undervisnings- och kulturministeriet. Statsrådets kansli ansvarar för ägarstyrningen av det statsägda aktiebolaget Veikkaus Ab. Inrikesministeriet ansvarar för tillsynen av spelverksamheten.

Understöd till konst och kultur

Med avkastningen av penningspelverksamheten understöder undervisnings- och kulturministeriet teatrar, film- och fotokonst, dans- och tonkonst, byggnadskonst, musei- och traditionsorganisationer, kulturevenemang och annan konst- och kulturverksamhet. Anslagen fördelas även av Centret för konstfrämjande.

Understöd till idrott och motion

Undervisnings- och kulturministeriet delar understöd till exempelvis idrotts-organisationer, idrottsevenemang, utbildning och forskning inom idrotten, anläggning av idrottsplatser, idrottsstipendier och träning, kommunernas idrottsverksamhet och internationellt samarbete inom idrott.

Understöd till forskning

Största delen av stödet till forskning riktas till Finlands Akademi som stöder forskning genom långsiktig finansiering som grundar sig på den vetenskapliga kvaliteten.
Undervisnings- och kulturministeriet beviljar medel bl.a. för verksamheten vid forskningsinstitut och -inrättningar samt vissa vetenskapliga sällskap och föreningar, utgifter och medlemsavgifter för internationellt vetenskapligt samarbete samt för främjande av informationsspridning. Understöd ges även till arkiv och vetenskapliga bibliotek.​​​​​​

Understöd till ungdomsarbetet

Inom ungdomsarbetet fördelas understöd bl.a. till ickestatliga organisationer och kommunernas ungdomsverksamhet, riksomfattande ungdomscentraler, ungdomsforskning och ungdomsutbildning samt till nationella och internationella ungdomsprojekt.