Tillstånd att ordna utbildning och övrig styrning

Systemet för reglering och styrning av yrkesutbildningen förnyas. I framtiden regleras all yrkesutbildning med ett tillstånd.

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Styrsystemet kommer att framhäva resultat, kvalitet och genomslag. Styrningen av utbildningsanordnarnas verksamhet strömlinjeformas.

Vid sidan av tillstånden att ordna utbildning styrs verksamheten även genom resultatsamtal, som utvecklas i samarbete med utbildningsanordnarna.

Öppna ett nytt fönster för större bild.