Högskolestudier året om

I  spetsprojektet ges möjlighet till studier året om och erkännande av tidigare inhämtade kunskaper.

 

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Högskolorna stöder jämlika möjligheter och främjar utexaminering inom utsatt tid på alla examensnivåer. Högskolorna erbjuder fler flexibla studiemöjligheter samt erkännande av tidigare inhämtad kunskap. Högskolorna gör handledningen av studerande mer mångsidig och ökar samarbetet med arbetslivet. Fungerande karriärs- och rekryteringstjänster stöder en snabb utexaminering och sysselsätting. Högskolorna tar i bruk en riksomfattande karriäruppföljning.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder åtgärder där undervisningsutbudet under sommaren, möjligheterna till nätbaserad undervisning och intensivkurserna förbättras, utökas och blir mångsidigare. Man följer målinriktat med utvecklingen  av sommarstudieutbudet. Stöd ges för införande av tentakvarier i alla högskolor.

Möjligheterna att identifiera, erkänna och räkna tillgodo kunnande som inhämtats tidigare t.ex. i arbetslivet förbättras, liksom även möjligheterna att i studierna beakta och tillgodoräkna arbete som utförts vid sidan av studierna.

Åtgärder

  • Under resultatavtalen med universiteten och yrkeshögskolorna har man slagit fast de högskolespecifika åtgärderna i anslutning till spetsprojektens mål.
  • En högskolespecifik utvärdering görs om erkännandet av tidigare inhämtad kunskap, på basis av vilken man definierar utvecklingspunkterna.

Ytterligare information

Petri Haltia, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), ansvarsområdet för högskolepolitik 0295330096