Procentprincipen utvidgas

Lev med konst logo

Meningen är att vid sidan av procentprincipen, som hittills har hänfört sig främst till byggnader, skapa en ny praxis genom vilken det bli lättare att införa välfärdstjänster med konst- och kulturinnehåll i social- och hälsovården.

Målet med att utvidga procentprincipen är att förbättra tillgången till konst och kultur och på så sätt främja konstens inverkan på välfärden. Detta skall ske genom att öka utbudet på olika konsområden och av kulturtjänster samt utnyttjandet av konst och kultur inom social- och hälsovårdens vård- och kundtjänster. Målet på lång sikt är att konst- och kulturbaserade välfärdstjänster blir en permanent del social- och hälsovårdens strukturer och uppföljandet av välfärden.

Meningen är att vid sidan av procentprincipen, som hittills har hänfört sig främst till byggnader, skapa en ny praxis genom vilken det bli lättare att införa välfärdstjänster med konst- och kulturinnehåll i social- och hälsovården. Tjänsterna skulle, förutom visuell konst, omfatta även andra konstområden och även kultur i bredare bemärkelse.

Genom anslaget som anvisats spetsprojektet stöder man kommuner, samkommuner eller andra aktörer i att utveckla existerande god praxis eller ny sådan samt att förverkliga ledda försök med att prova nya verksamhetsmodeller.

Ytterligare information