Praxis och lärmiljöer i yrkesutbildningen

I samband med reformen av yrkesutbildningen förnyas och digitaliseras utbildningsanordnarnas verksamhetsprocesser och lärmiljöer.

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

I anslutning till detta har man inlett ett utvecklingsprogram i syfte att

  • förnya verksamhetsprocesserna i yrkesutbildningen så att de blir mer kompetensbaserade och kundinriktade,
  • göra utbildningsanordnarnas verksamhet effektivare och flexiblare,
  • lätta upp förvaltningen och
  • stärka undervisningspersonalens kompetens.

En nationell, centraliserad integrationstjänst för studierätter och studieprestationer (KOSKI) som tjänar både medborgare och olika förvaltningar tas i bruk 2018.

 

Ytterligare information