Nytt inom lagstiftningen

I reformen av yrkesutbildningen förnyas verksamhetslagstiftningen om utbildningshelheten så att de gällande lagarna om grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning slås samman till en ny lag. Utgångspunkten är kompetensbasering och kundinriktning.

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

I samband med reformen av verksamhetslagstiftningen beaktas även behoven av kompetensutveckling bland arbets- och näringsförvaltningens kunder, eftersom en del av arbetskraftsutbildningen överförs till det nya systemet för yrkesutbildning.

Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen i juni 2017. Den nya verksamhetslagstiftningen avses träda i kraft från början av 2018.

Ytterligare information

Anna Kankaanpää, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330403  


Antti Randell, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330173