Lev med konst -logon

Logon är ämnad för undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt Centret för konstfrämjande och övriga särskilt utsedda projketpartners.

Logon kan användas i samband med projekt som  har fått finansiering ur anslaget för spetsprojektet för att utvidga procentprincipen, antingen av undervisings- och kulturministeriet eller Centret för konstfrämjande.
 
Anvisningar för hur logon får användas (PDF)

PNG-filerna för användning i presentationer eller på webben kan laddas ner nedan. PDF-filer med hög resolution fås från undervisings- och kulturministeriets kommunikationsavdelning,  [email protected]

 

Procentlogo (turkos) PNG
Procentlogo (svart) PNG
Procentologo (negat.) PNG

 

Tule luo taide

Logon på finska (turkos) PNG
Logon på finska (svart) PNG
Logon på finska (negat.) PNG

Lev med konst

Logon på svenska (turkos) PNG
Logon på sevnska (svart) PNG
Logon på svenska (negat.) PNG

Open your art

Logon på engelska (turkos) PNG
Logon på engelska (svart) PNG
Logon på engelska (negat.) PNG