Lärarutbildningsforumet förnyar lärarutbildningen

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt ett Lärarutbildningsforum för att förnya lärarnas grundutbildning, inskolning och fortbildning. Inom ramen för Lärarutbildningsforumet har man gjort upp ett utvecklingsprogram för lärarutbildningen. Programmet innehåller riktlinjer för syften och åtgärder med vilka den finländska lärarutbildningen ska hållas stark, attraktiv och internationellt uppskattad. Målen för utvecklingsprogrammet verkställs genom utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen.

Lärarutbildningsforumet har som uppgift att gör upp ett utvecklingsprogram för lärarutbildningen för att förnya lärarnas grundutbildning, inskolning och fortbildning, att främja verkställandet av programmet samt att behandla aktuella frågor som gäller lärarutbildningen och forskning i anslutning till den.

Lärarutbildningsforumets verksamhetsperiod pågår till utgången av 2018.

60 miljoner euro riktas under tre års tid till att stärka lärar- och lärarutbildarnas kompetens.

Lärarutbildningens utvecklingsprogram

Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen, som Lärarutbildningsforumet låtit göra som ett brett samarbete, offentliggjordes den 13 oktober 2016. De sex strategiska riktlinjerna för Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen bestämmer riktningen för lärarutbildningen i Finland och för lärarnas möjlighet att utveckla sin kompetens genom hela karriären. Visionen är att tillsammans skapa den bästa kompetensen för världen.

Strategiska riktlinjer

  1. Lärarkompetensen som helhet
  2. Prognostisering och urval är attraktionsfaktorer
  3. Lärarna som nyskapande proffs och de lärande i fokus 
  4. Samarbete ger en stark lärarutbildning
  5. En kunnig ledning gör läroanstalten till en lärande gemenskap i utveckling
  6. Lärarutbildningens forskningsbasering stärks  

Understöd

Specialunderstöd för högskolor för projekt för utveckling av lärarutbildningen (2018)

Specialunderstöd för högskolor för projekt för utveckling av lärarutbildningen (2017)

Utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen

Målen för utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen verkställs genom 45 olika utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen. I projekten utvecklar man alla former av lärarutbildning, från småbarnspedagogiken till yrkesinriktad lärarutbildning.

Läs mer om utvecklingsprojekten (mestadels på finska):

Utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen 2017

Utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen 2018

Material

Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen (13.10.2016)

Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen, infografik

Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja - Opettajankoulutusfoorumin ideoita ja ehdotuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:34

Opettajat ja opettajankoulutus - suuntia tulevaan. Selvitys ajankohtaisesta opettaja- ja opettajankoulutustutkimuksesta opettajankoulutuksen kehittämisohjelman laatimisen tueksi. Jukka Husu & Auli Toom. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:33

Lärarutbildningsforumets förbindelse att förebygga sexuella trakasserier och annat osakligt beteende (10.10.2018)

Evenemang

(på finska)

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 25.9.2019, Helsinki

Opettajankoulutusfoorumi Pedaforumissa 5.–6.6.2019

Opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaari 29.11.2018, Helsinki

Lärarutbildningsforumets regionala träff i Vasa 25.10.2018

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 11.9.2018, Helsinki

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 5.4.2018, Jyväskylä

Opettajankoulutusfoorumin alueellinen tilaisuus 27.2.2018, Turku

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 6.2.2018, Helsinki

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 18.12.2017, Helsinki

Opettajankoulutusfoorumin seminaari 27.9.2017, Helsinki

Opettajankoulutusfoorumin alueellinen tilaisuus 18.5.2017, Joensuu

Kansainvälistyvä opettajankoulutus 2017 -konferenssi 9.2.2017

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman julkistustilaisuus 13.10.2016

Följ med på Twitter

Ytterligare information