Lärarutbildningsforumet 

Lärarutbildningsforum förnya lärarnas grundutbildning, inskolning och fortbildning. Inom ramen för Lärarutbildningsforumet har man gjort upp ett utvecklingsprogram för lärarutbildningen. Programmet innehåller riktlinjer för syften och åtgärder med vilka den finländska lärarutbildningen ska hållas stark, attraktiv och internationellt uppskattad. Målen för utvecklingsprogrammet verkställs genom utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen.

Lärarutbildningsforumet har som uppgift

 • att gör upp ett utvecklingsprogram för lärarutbildningen för att förnya lärarnas grundutbildning, inskolning och fortbildning
 • att främja verkställandet av programmet 
 • att behandla aktuella frågor som gäller lärarutbildningen och forskning i anslutning till den.

Lärarutbildningens utvecklingsprogram

De sex strategiska riktlinjerna för Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen bestämmer riktningen för lärarutbildningen i Finland och för lärarnas möjlighet att utveckla sin kompetens genom hela karriären. Visionen är att tillsammans skapa den bästa kompetensen för världen.

Strategiska riktlinjer

 1. Lärarkompetensen som helhet
 2. Prognostisering och urval är attraktionsfaktorer
 3. Lärarna som nyskapande proffs och de lärande i fokus 
 4. Samarbete ger en stark lärarutbildning
 5. En kunnig ledning gör läroanstalten till en lärande gemenskap i utveckling
 6. Lärarutbildningens forskningsbasering stärks  

Understöd

 • Specialunderstöd för högskolor för projekt för utveckling av lärarutbildningen (2018)
 • Specialunderstöd för högskolor för projekt för utveckling av lärarutbildningen (2017)

Utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen

Målen för utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen verkställs genom 45 olika utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen. I projekten utvecklar man alla former av lärarutbildning, från småbarnspedagogiken till yrkesinriktad lärarutbildning.

Läs mer om utvecklingsprojekten (mestadels på finska):

Material

Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen (13.10.2016)

Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja - Opettajankoulutusfoorumin ideoita ja ehdotuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:34

Opettajat ja opettajankoulutus - suuntia tulevaan. Selvitys ajankohtaisesta opettaja- ja opettajankoulutustutkimuksesta opettajankoulutuksen kehittämisohjelman laatimisen tueksi. Jukka Husu & Auli Toom. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:33

Lärarutbildningsforumets förbindelse att förebygga sexuella trakasserier och annat osakligt beteende (10.10.2018)

Följ med på Twitter

Ytterligare information