Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster fortsätter

Genomförandet av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) fortsätter 2020–2022 i enlighet med i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. 

Största delen av barnen och ungdomarna möter man i bildningsväsendets tjänster i småbarnspedagogiken och skolan. Fungerande samarbetsstrukturer tryggar samarbetet mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet också när barn eller unga behöver stöd på grund av familjens situation, psykiska problem eller rusmedelsmissbruk.

Bildningsväsendets och social- och hälsovårdsväsendets samarbetsgrupper inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster stöder utvecklingen av servicen för barn och unga i regionerna.som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral.  Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet samarbetar intensivt för att barn och unga ska få bästa möjliga service i kommunerna och landskapen.

Ytterligare information

Katja Bergbacka, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik 0295330267