Konst och kultur görs tillgängligare

Målet är att göra kulturen till en del av barnens vardag, förstärka barns och ungdomars kreativitet samt att göra konsten och kulturen tillgängligare.

Handlingsplan för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska regeringsprogrammet (2015)

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

I samband med spetsprojektet främjas samarbetet mellan aktörer inom grundläggande konstundervisning och barnkultur och aktörer inom småbarnspedagogik. Barns och ungas möjligheter att syssla med konst och kultur i skolans lokaler ökas.

Genom ett separat försöks- och utvecklingsprojekt främjas multimodala färdigheter bland barn och unga.

Procentprincipen inom konsten tillämpas i bredare utsträckning inom social- och hälsovården.

 

Näin hanke etenee