Ökat samarbete mellan högskolor och näringsliv

Målet är att utnyttja resurserna inom vetenskap och forskning effektivare och med större genomslag samt att Finlands utbildningsexport ökar kraftigt.

- Handlingsplan för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska regeringsprogrammet

 

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

I samband med spetsprojektet klarläggs bl.a. högskolornas och forskningsinstitutionernas profilering, arbetsfördelning och samarbete. Finansieringen av forskning, utveckling och innovation utvecklas så att den stöder effekterna och kommersialiseringen av resultaten.

Man fortsätter att ta itu med de hinder som lagstiftningen ställer upp för utbildningsexporten. En lagstiftning som möjliggör läsårsavgifter har tagits i bruk fr.o.m. den 1 augusti 2017 och gäller studerande från länder utanför EU/EES –området som studerar inom examensprogram på andra språk än finska eller svenska.