Hindren för utbildningsexport undanröjs

Det råder efterfrågan på finländsk utbildning ute i världen. För att kunna svara mot denna efterfrågan förbättras utbildningsexportmöjligheterna på alla utbildningsnivåer.

Målet är att utbildningsexportens volym ska stiga till 350 miljoner euro fram till 2018. På början av 2019 det ser ut at volymen ska nås. I år 2014 utbildningsexportvolymen var cirka 260 miljoner euro (TEKES utredning av värdet).

Utbildningsexporten främjas med hjälp av Team Finland -nätverket (UKM, ANM och UM). Åtgärderna stöds också genom tillväxtprogrammet Education Finland. Verksamheten har fr.o.m. den 1 juni 2017 överförts till Utbildningsstyrelsen från Business Finland.

 

På andra webbplatser

Ytterligare information

Jaana Palojärvi, kansainvälisten asiain johtaja 
undervisnings- och kulturministeriet, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) 0295330242