Stöd för närvaro och ingripande i frånvaro - Uppdateringar i lagstiftningen och i läroplansgrunderna

Onsdag 15.3.2023 kl. 14.00 –  16.00

Syftet med det engagerande arbetet i skolgemenskapen är att stödja skolengagemang och närvaro i skolan samt att minska frånvaro inom den grundläggande utbildningen.

Utvecklingsarbetet med det engagerande arbetet i skolgemenskapen nationellt har framskridit och uppdateringarna i lagen för den grundläggande utbildning och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen träder i kraft den 1 augusti 2023. Implementeringen av ändringarna startar hösten 2023.

Välkommen att lyssna till  det aktuellaste om de kommande uppdateringarna och implementeringen av dem. Tillfället ordnas som ett samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och NCU. Målgruppen för tillfället är rektorer och bildningsdirektörer med ansvar för svenskspråkig grundläggande utbildning. 

Teams 15.3.2023 klo 14.00 – 16.00

Program
14.00    Välkommen
14.00    Ministerns hälsning
14.15    Lägesöversikt över det engagerande arbetet i skolgemenskapen 
14.30    NCUs utvecklande utvärdering som stöd för lagstiftningen och läroplansarbetet
14.50    Revidering av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen
15.10    Riktlinjerna för den nationella närvaroplanen
              Jakobstadsregionen
              Helsingfors
15.30    Implementering 
15.45    Sammanfattning och diskussion