Delta i #SKYiskolan -kampanjen!

Onsdag 7.9.2022

undervisnings- och kulturministeriet

SKY arbetsgruppen för Engagerande arbete i skolgemenskapen, MLL Mannerheims Barnskyddsförbund och Folkhälsan bjuder gemensamt in skolorna att uppmärksamma #ISKOLAN -dagen 7.9.2022.

#iskolan -dagen är en del av en some-kampanj riktad till elever, kampanjen pågår till sista september.


Målet med verksamheten är att stöda elevernas känsla av gemenskap och närvaro i skolan.


Den 2.9.2002 skickar vi ett digitalt materialpaket till skolorna som skolorna fritt får använda sig av. Under kampanjen kan skolorna använda materialet på morgonsamlingar, raster och även på lektioner. 

Materialpaketet innehåller bland annat följande: 
•    Länkar till podcaster som kan användas vid morgonsamlingar eller på lektioner. 
•    QR-koder med hälsningar av kända personer och med små utmaningar till elever och skolans personal (väneleverna är med och förverkligar).
•    Länkar och koder till MLL:s spel Hitta Glädjen, Kaverineuvola (på finska) och Rähinää ratkomassa (på finska) –spelen, som kan spelas tillsammans via mobilen. 
•    Tips på material från Vanhempainliitto och SKY-aktörerna för ett ökat samarbete mellan hem och skola.
 

Delta i #SKYiskolan -kampanjen!