Konferens kring den svenskspråkiga utbildningen i Finland: mål och visioner för framtiden

Tisdag 17.5.2022 kl. 9.00 – 16.00

undervisnings- och kulturministeriet

Välkommen att ta del av de centrala slutsatserna i rapporten kring den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov, med presentationer och diskussion kring mål och visioner för framtiden!

Bakgrund: Utgångspunkten för konferensen är Gun Oker-Bloms utredning om den svenskspråkiga utbildningen publicerad 11 mars 2021.  Utredningen betonar betydelsen av att värna om den svenskspråkiga utbildningshelhetens språkliga och kulturella särart, och att på ett systematiskt sätt bemöta dess speciella utmaningar. Ett samhälle mår bra om dess utbildning mår bra.

Under konferensen ger olika experter en djupare inblick i teman som är i fokus i rapporten. Konferensen är även en första uppföljning av åtgärdsförslagen i utredningen – med utblick mot framtiden. 

Målgrupp: Konferensen riktar sig till alla som är engagerade i den svenskspråkiga utbildningen, från småbarnspedagogik till och med högre utbildning och kontinuerligt lärande.

Plats: Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1, Helsingfors, 17.5. 2022.

Konferensen kommer även att livestreamas, länken skickas till anmälda.