Nord StarT- Nordiskt evenemang om klimatfostran

Onsdag 9.2.2022 kl. 13.00 – 14.00

undervisnings- och kulturministeriet

Nord StarT- Nordiskt evenemang om klimatfostran

Prisutdelningstillfället ordnas via Teams och går att följa med på ministeriets Youtubekanal.

Evenemangets språk: Engelska

Kom med och hör mer om nordisk klimat- och hållbarhetsfostran. I det en timme långa virtuella evenemanget delar sakkunniga med sig om sina tankar kring nordisk klimat- och hållbarhetsfostran. Vi presenterar också barns och ungas idéer om hur man kan hantera klimatförändringen samt klimatförändringstävlingen NordStarTs vinnare. Syftet med tävlingen var att aktivera barn, unga och vuxna, från småbarnspedagogiken till högskolor, att tillsammans komma fram med konkreta sätt att bemästra klimatförändringen.

Man behöver inte anmäla sig till evenemanget.

Du kan följa webbsändningen direkt på ministeriets youtubekanal. 

Välkommen!
 

Bakgrund: Undervisnings- och kulturministeriet ordnade under hösten 2021 den nordiska klimatförändringstävlingen Nord StarT. Tävlingen var en del av programmet i Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021 och ordnades i samarbete med LUMA-centrets StarT-program.