Gränslös samisk utbildning

Onsdag 1.12.2021 – torsdag 2.12.2021

Undervisnings- och kulturministeriet

Finlands undervisnings- och kulturministerium och Sametinget/Sámediggi bjuder in Er till ett nordiskt forum om samisk utbildning vid Samekulturcentret Sajos i Enare den 1 - 2.12.2021. Utveckling av nordiskt sameskolsamarbete är ett av Finlands mål under dess ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Forumet är en del av Finlands ordförandeskapsprogram.

Målen för forumet är

 • att skapa en helhetsbild av situationen gällande den samiska utbildningen i Finland, Sverige och Norge
 • att stärka det gränsöverskridande samarbetet kring den samiska utbildningen
 • att skapa nya samarbetsformer; och
 • att åstadkomma en bestående dialog mellan ländernas utbildningsmyndigheter, utbildningsanordnare och det samiska samfundet.

Forumets teman är

 • undervisning som en möjliggörare för utvecklingen av det samiska modersmålet / förstaspråket i Sverige, Norge och Finland
 • utbildningsstigar för revitalisering av de samiska språken, god praxis i de olika länderna
 • starka och svaga modeller i undervisningen ur ett framtidsperspektiv
 • utnyttjandet av distansundervisning i de samiska språken i de olika länderna
 • utbildning och behörighetsfrågor för samiskspråkiga lärare
 • förutsättningar för samarbete gällande läromaterial
 • innehåll om samer i den för alla gemensamma undervisningen.

Målgruppen är Finlands, Sveriges och Norges

 • undervisningsministerier, sameting och utbildningsmyndigheter
 • utbildningsanordnare
 • utbildningspolitiska beslutsfattare
 • forskare inom samisk utbildning, samt
 • andra intresserade.

Anmäl dig senast den 19.11. via webropol-blanketten

Konferensens webbplats

Tilläggsinformation: