Kulturarv 2030: workshop

Måndag 11.10.2021 kl. 10.00 – 12.00

undervisnings- och kulturministeriet

Välkommen den 11.10.2021 kl. 10 - 12 till workshoppen "Väntande arv: Utmaningar och lösningar för förmedling och värnande om kulturarvet" som är del av kulturarvsstrategiarbete. Professor Janne Vilkuna och generaldirektör Tiina Merisalo leder deltagare till ämnet. Workshoppen hålls på finska och svenska.

Program


10.00 - 10.30 Öppning och inlägg
professor i museologi Janne Vilkuna och generaldirektör för Museiverket Tiina Merisalo

10.30 - 11.00 Workshoparbete

11.00 - 11.15 Paus

11.15 - 11.45 Workshoparbete

11.45 - 12.00 Sammanfattning och avslutning


Workshop organiseras i Teams.

  
Anmälningslänk till workshoppen