Latinamerika

Emilia Ahvenjärvi

Emilia Ahvenjärvi  har verkat som specialsakkunnig inom utbildning och forskning vid Finlands beskickning i Buenos Aires  sedan oktober 2018. Hon har en bakgrund i den spansktalande världen som sträcker sig långt bakåt i tiden, och en gedigen erfarenhet av internationella relationer och av att exportera finländskt kunnande inom utbildningssektorn till Latinamerika. Fokus för Team Finland Knowledge-nätverkets verksamhet i regionen är att göra den högre utbildningen och forskningen bekant samt stärka samarbetet i vardera riktningen.

Argentina – det ledande landet inom högre utbildning och forskning i det spansktalande Latinamerika

Argentina är ett vidsträckt land, som till arealen nästan motsvarar halva Europa. Det sträcker sig från tropikerna till sydspetsen i det antarktiska området. Argentina är väldigt rikt på råvaror , och de flesta av landets drygt 44 miljoner invånare är av europeiskt ursprung,  framför allt från Spanien och Italien, men också från Tyskland och Östeuropa samt övriga Latinamerika.

En av de starkaste invandrarströmmarna idag är utbildningsrelaterad och kommer från latinamerikanska länder som saknar ett avgiftsfritt offentligt högskoleväsende, vilket Argentina har. I Argentina studerar årligen 80 000 utländska studerande. Särskilt huvudstaden och Universidad de Buenos Aires (UBA), som fått sitt efter staden, tillhör de attraktivaste platserna för högre utbildning på kontinenten. Argentinas akademiska system är ett av världens största (OECD STI Outlook 2016), och har länge varit relativt slutet och beroende av nationell finansiering.

Under de senaste fyra åren har Argentina börjat öppna sig, vilket bland annat syns i  ordförandeskapet för  G20-länderna 2018 och en ny utrikespolitisk linje, som ställer sig positiv till att upprätta nya handelsrelationer. Förhoppningsvis kommer den nya öppenheten att fortsätta under landets nya regering.

Finland, Cono Sur och det övriga spansktalande Latinamerika – Export av hållbar utveckling och innovationskunnande

Argentina, Uruguay och Chile bildar  tillsammans en region kallad Cono Sur, dvs. Sydamerikas sydligaste spets. De här länderna är såväl enligt ekonomiska som sociala indikatorer de mest utvecklade i Latinamerika. Finlands kunnande inom bioekonomi är välkänt inom Cono Sur.

Utvecklingen av bioekonomin skapar samarbetsmöjligheter för finländska högskolor samt forsknings- och innovationsverksamhet på det området. Uruguay utvecklar som bäst sitt yrkesutbildningsväsende, vilket delvis görs med hjälp av råd från Finland.

De flesta finländska högskolor har partnerskap med chilenska högskolor, och grunden lades genom Conicity och Finlands Akademis forskningsfinansieringsprogram mellan länderna. Chiles utbildning inom gruvsektorn och numera också i fråga om utvecklingen av förnybar energi är i världsklass.

Latinamerikanska studerande är allt mer intresserade av och har bättre språkkunskaper för att söka sig utomlands för att studera. Det finländska utbildningssystemets berömmelse och beundran för  den nordiska välfärdsstaten gör att Finland ligger högt på deras lista. De existerande stipendierna för internationella studier syftar till att utveckla experter på nationell nivå och nå målen för en hållbar utveckling för det egna landets del.

Det finländska undervisningssystemet är berömt i hela Latinamerika. Särskilt beundrar man den finländska lärarutbildningen stort, och önskar anpassa den för lokala förhållanden. Särskilt Colombia och Mexiko har på statlig nivå framfört önskemål om samarbeten för att utveckla undervisningssektorn i respektive land. Det finns många möjligheter för finländska aktörer, om man uppfyller kraven för ett långsiktigt samarbete.   

Emila Ahvenjärvi på Twitter:

@AhvenjarviE

Buenos Aires (Latinamerika)

Emilia Ahvenjärvi, Specialsakkunnig 
utrikesministeriet, Finlands ambassad, Buenos Aires (BUE)
[email protected]