Ministeriets ärenden i statsrådet

I förteckningen hittar du ärenden som undervisnings- och kulturministeriet förelägger statsrådet. På sidan publiceras beslut, inklusive bilagor, efter statsrådets allmänna sammanträde och efter att ärendet förelagts republikens president. Tyvärr syns förteckningen tills vidare endast på finska.

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

OKM statsrådets allmänna sammanträde 16.12.2021 13.00