Ministeriets ärenden i statsrådet

I förteckningen hittar du ärenden som undervisnings- och kulturministeriet förelägger statsrådet. På sidan publiceras beslut, inklusive bilagor, efter statsrådets allmänna sammanträde och efter att ärendet förelagts republikens president. Tyvärr syns förteckningen tills vidare endast på finska.

Ammattikorkeakoulujen toimilupien muuttamista koskevat päätökset

OKM statsrådets allmänna sammanträde 13.1.2022 13.00

Eduskunnan vastaukseen EV 195/2021 vp sisältyneen lausuman tiedoksiantaminen

OKM statsrådets allmänna sammanträde 22.12.2021 10.00