Ministeriets ärenden i statsrådet

I förteckningen hittar du ärenden som undervisnings- och kulturministeriet förelägger statsrådet. På sidan publiceras beslut, inklusive bilagor, efter statsrådets allmänna sammanträde och efter att ärendet förelagts republikens president. Tyvärr syns förteckningen tills vidare endast på finska.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

OKM statsrådets allmänna sammanträde 25.11.2021 13.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

OKM statsrådets allmänna sammanträde 11.11.2021 13.00

Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvokselle

OKM statsrådets allmänna sammanträde 28.10.2021 13.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta

OKM statsrådets allmänna sammanträde 14.10.2021 13.00