Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Viveca Still, tekijänoikeusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur 0295330297