Barnkultur och grundläggande konstundervisning

Lapsi maalaa käsillä

”Den ojämnt fördelade tillgången till grundläggande konstundervisning och barnkultur förbättras konstområdesvis i landets olika delar. Barns och ungas kreativa färdigheter främjas."

Handlingsplan för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska regeringsprogrammet

Målet är att öka samarbetet mellan aktörer inom barnkultur och grundläggande konstundervisning och skolor samt småbarnspedagogiken så att barn och unga får lika möjligheter att ägna sig åt konst och kultur.

Skolans utrymmen bör avgiftsfritt vara tillgängliga för barns och ungas hobbyverksamhet, vilket skapar nya möjligheter för barns och ungas hobby-, konst- och kulturverksamhet samt ökar samarbetet som stöder undervisningen. Inom ramen för projektet beviljas understöd som möjliggör att man inleder en verksamhet avgiftsfritt eller med en skälig deltagaravgift.

I projektet inleds också med undervisnings- och kulturministeriets stöd ett försöks- och utvecklingsprojekt för att stärka barns inlärningsförutsättningar och för att främja multilitteracitet.

Riksomfattande enkät om barns hobbyintressen

I anslutning till spetsprojektet gjordes en riksomfattande enkät för barn om innehållet i deras hobbytimmar. En majoritet av eleverna önskade mer hobbytimmar och möjligheter att använda skolans utrymmen och utrustning för hobbyverksamhet på egen hand.

I projektet ordnas hobbytimmar enligt de intressen som barnen har uttryckt i den riksomfattande eller lokala enkäten. Barnen ska också få påverka hur timmarna förverkligas.

Elevenkät 2016:

Sammandrag av elevenkätens resultat 2016 (pdf, på finska)

Klasserna 1-6, fem intresseområden (xls)

Klasserna 7-10, fem intresseområden (xls)  

Elevenkät 2017:

Sammandrag av elevenkätens resultat 2017 (pdf, på finska)

Resultaten per skola. Idrott (excel)

Resultaten per skola.  Konst och kultur (excel)

Undervisnings- och kulturministeriets elevenkätens (pdf)

Elevenkät 2019:

Sammandrag av elevenkätens resultat 2019 (pdf, på finska)

Resultaten per skola. Idrott (excel)  

Resultaten per skola.  Konst och kultur (excel)

Undervisnings- och kulturministeriets elevenkätens (pdf)
 

Utelias luokka -koulutustilaisuuden 28.8.2018 tallenteet:

http://videonet.fi/web/minedu/20180828/

http://videonet.fi/web/minedu/20180828/keskiviikko.html

 

På andra webbplatser

Ytterligare information

Iina Berden, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069  


Leena Aaltonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330344