Yrkesutbildningens anordnarsturktur

Som en del av yrkeshögskolereformen förverkligas ett utvecklingsprogram för utbildningens anordnarstruktur från och med maj 2016. Målet med programmet är att garantera att alla anordnare av utbildning har tillräckliga yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att förverkliga utbildning i enlighet med lagen.

 

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Genom att förnya anordnarstrukturen tryggar man tillgången till mångsidig yrkesutbildning av hög kvalitet i hela Finland.

Undervisnings- och kulturministeriet utreder möjligheter att även ekonomiskt stöda utvecklandet av anordnarnätverket.

Undervisnings- och kulturministeriet ber i samband med att programmet inleds alla anordnare av utbildning att leverera information om ekonomiska nyckeltal samt verksamhetens yrkesmässiga förutsättningar. På basis av informationen uppskattar man vid ministeriet huruvida varje anordnare av utbildning uppfyller förutsättningarna för att ordna yrkesutbildning av hög kvalitet.