Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utvecklingsprojekt hos förmedlande aktörer inom visuell konst

Avustus

Understödet är avsett för utvecklingsprojekt hos förmedlande aktörer inom den visuell konst (t.ex. bildkonst, fotografikonst, mediekonst och konsthantverk).

Ansökningstiden börjar 15.8.2019  och går ut 19.9.2019 kl. 16.15.

Totalt finns det ca 100 000 euro som kan delas ut. Avsikten är att fatta besluten i oktober 2019. De sökande får ett skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslag (688/2001)

Ytterligare information

Petra Havu, kulturråd, tfn 0295 330185, [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: https://minedu.fi/sv/understod