Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för strukturell utveckling av medborgarinstitut och folkhögskolor

Avustus

Statsunderstödet är avsett för de extra kostnader som föranleds av strukturell utveckling av medborgarinstitut och folkhögskolor.

Understödet är ett specialunderstöd som kan beviljas sådana huvudmän för läroanstalterna för fritt bildningsarbete som har fattat ett lagakraftvunnet beslut om att fusionera det medborgarinstitut eller den folkhögskola som de driver med en annan huvudman eller utbildningsanordnare. Vidare krävs att undervisnings- och kulturministeriet har godkänt de tillståndsansökningar som gäller fusioneringsprojektet. Den sökande ska fortsättningsvis ordna sådan utbildning som ges vid medborgarinstitut eller folkhögskola inom ramen för det fria bildningsarbetet. De kostnader för vilka bidraget beviljas, ska anvisas för fritt bildningsarbete.

Understöden beviljas ur moment 29.10.31 i statsbudgeten för 2021:

  • högst 50 000 euro till huvudmän för medborgarinstitut 

  • högst 50 000 euro till huvudmän för folkhögskolor

Ansökningstiden börjar den 27.9.2021 kl. 8.00 och går ut 1.11.2021 kl. 16.15. Understödsbesluten fattas inom loppet av år 2021. Alla sökanden meddelas skriftligt om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

Allmänbildande utbildning Utbildning

Ytterligare information

Undervisningsråd Annika Bussman (folkhögskolor)
tfn 029 533 0407
[email protected]

Sakkunnig Petra Heikkinen (medborgarinstitut)
tfn 029 533 0068
[email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd