Hoppa till innehåll

Valtionavustukset valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan vuodelle 2022

Avustus

Avustus on tarkoitettu valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan vuodelle 2022.

Avustus voidaan myöntää sellaiselle nuorisoalan järjestölle, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on nuorisolain (1285/2016) sekä valtioneuvoston asetuksen nuorisotyöstä ja –politiikasta (211/2017) nojalla hyväksynyt valtionapukelpoiseksi. Lue tarkemmin valtionapukelpoisuudesta

Asetuksen mukaan nuorisoalan järjestöjä voivat olla:

  1. nuorisojärjestöt;
  2. nuorisotoimintaa edistävät järjestöt;
  3. nuorisotyötä tekevät järjestöt; ja
  4. nuorisoalan palvelujärjestöt.

Hakuaika alkaa 30.8.2021 ja päättyy 5.10.2021 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin enintään 18 240 000 euroa. Ministeriö voi myöntää avustuksia nuorisoalan järjestöille, mikäli eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat vuoden 2022 talousarviossa.

Yksittäinen järjestö voi saada avustusta korkeintaan 9 prosenttia valtakunnallisten nuorisolan järjestöjen toimintaan osoitetusta määrärahasta. 

Alle 10 000 euron suuruisia yleisavustuksia ei myönnetä.

Päätökset pyritään tekemään helmikuun 2022 loppuun mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan nuorisolakia, valtioneuvoston asetusta nuorisotyöstä ja –politiikasta sekä valtionavustuslakia (688/2001).

Nuoriso

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, p. 02953 30080, [email protected]
Neuvotteleva virkamies Emma Taipale, p. 02953 30196, [email protected]
Pääsihteeri Viivi Pekkonen, p. 02953 30192, [email protected]

Asiointipalvelua koskevat tekniset kysymykset: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta