Hoppa till innehåll

Statsunderstöd för verksamheten inom riksomfattande organisationer på ungdomsområdet för år 2021

Avustus

Understödet är ämnat för verksamheten inom riksomfattande organisationer på ungdomsområdet för 2021.

Understöd kan beviljas till en sådan organisation på ungdomsområdet som undervisnings- och kulturministeriet med stöd av ungdomslagen (1285/2016) samt statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017) har godkänt såsom berättigad till statsunderstöd. 

Läs mer om vem som är berättigad till statsbidrag här.

Enligt förordningen handlar det om följande slags organisationer:

  1.  ungdomsorganisationer,
  2.  organisationer som främjar ungdomsverksamhet,
  3. organisationer som bedriver ungdomsverksamhet och
  4.  serviceorganisationer på ungdomsområdet.

Du kommer till den elektroniska ärendehanteringstjänsten genom att trycka på knappen ”e-tjänster”. 

Ansökningstiden börjar 31.8.2020 kl. 10:00 och slutar 5.10.2020 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd till organisationer på ungdomsområdet, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att besluten fattas före utgången av februari 2021. Samtliga sökande får ett skriftligt beslut om beslutet.
Ungdomslagen, statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik och statsunderstödslagen (688/2001) tillämpas på understödet.

Unga

Ytterligare information

Specialplanerare Mikko Cortés Téllez, tfn 02953 30080, [email protected] 
Specialsakkunnig Viivi Pekkonen, tfn. 02953 30192, [email protected] 
Tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd