Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd till småbarnspedagogiken och förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen för läsåret 2020–2021 för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) orsakar

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser ett statligt specialunderstöd för läsåret 2020–2021 (1.8.2020–31.7.2021) för att jämna ut följderna av de undantagsförhållanden som coronaviruset (COVID-19) orsakar i småbarnspedagogiken, förskolepedagogiken och i den grundläggande utbildningen.

Specialunderstödet uppgår till högst 70 000 000 euro för förskolepedagogiken och den grundläggande utbildningen och 14 000 000 euro för småbarnspedagogiken. Understödet beviljas ur moment 29.10.30 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. Understöden beviljas förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Ansökan gäller kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna kan inkludera privata tjänsteproducenter i sin ansökan.

Ansökan gäller kommuner och samkommuner samt privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Ansökningstiden börjar den 5 juni 2020 och går ut den 25 juni 2020 kl. 16.15.

Avsikten är att anslagen ska vara tillgängliga från och med den 1 augusti 2020.

Obs! I och med att coronavirusepidemin fortsätter har undervisnings- och kulturministeriet beslutat förlänga användningstiden för understödet till utgången av 2021.

Ytterligare information

Kirsi Alila, undervisningsråd, [email protected], tfn 0295 330365

Tarja Kahiluoto, undervisningsråd, [email protected]; tfn 0295 330386

Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected], tfn 0295 330216

Förskolepedagogik och den grundläggande utbildningen

Mika Puukko, undervisningsråd, [email protected], tfn. 0295 330032

Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected], tfn 0295 330216

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen: [email protected]