Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för utveckling av elevhandledningen i den grundläggande utbildningen 2021–2022

Avustus

Som en del av utvecklingsprogrammet Utbildning för alla utlyser undervisnings- och kulturministeriet statens specialunderstöd för regionala utvecklings- och samarbetsprojekt som stöder målen i utvecklingsprogrammet för studiehandledningen i den grundläggande utbildningen. 


Det statsunderstöd som beviljas uppgår till totalt högst 3 miljoner euro. Understödet beviljas från undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel moment 29.10.26. 
 

Ansökningstiden börjar den 23 november 2020 och går ut den 29 januari 2021 kl. 16.15. 


Vi eftersträvar att fatta beslut våren 2021. 

Allmänbildande utbildning Utbildning

Ytterligare information

•    Minna Polvinen, undervisningsråd, [email protected], tfn 0295 330 262
•    Erja Vitikka, undervisningsråd, [email protected], tfn 0295 330 058
•    Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected], tfn 0295 330 216
 

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

[email protected] 

Ärendehanteringstjänsten för statsunderstöd och anvisningar