Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för utveckling av digitala färdigheter hos elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som en del av utvecklingsprogrammet Nylitteracitet åren 2021–2022.

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statliga specialunderstöd för utveckling av digitala färdigheter och digital kompetens hos elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen under åren 2021–2022. De specialunderstöd som beviljas uppgår till totalt högst 1 000 000 euro. Understödet beviljas från moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel. 

Ansökningstiden börjar den 2 februari 2021 och går ut den 12 mars 2021 kl. 16.15. 
Vi eftersträvar att fatta besluten under april 2021. 
 

Allmänbildande utbildning Utbildning

Ytterligare information

• Tero Huttunen, utvecklingschef, [email protected] 
• Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

Ärendehanteringstjänsten för statsunderstöd och anvisningar

[email protected]