Hoppa till innehåll

Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar jämlikheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och för utveckling av kvaliteten åren 2021–2022

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statliga specialunderstöd att sökas för perioden 2021–2022 för åtgärder som främjar jämlikheten i utbildningen samt för utveckling av kvaliteten på specialundervisningen i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Beloppet av det specialunderstöd som beviljas under moment 29.10.20 under undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel uppgår till sammanlagt högst 42 600 000 euro.

Utlysningen gäller kommuner och samkommuner samt privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Ansökningar från enskilda skolor beaktas inte. Övningsskolorna kan kontakta kommunen och kommunen kan inkludera en övningsskola som är verksam inom dess område i sin ansökan.

Ansökningstiden börjar den 29 januari 2021 och går ut den 11 mars 2021 kl. 16.15.

Avsikten är att besluten ska fattas under början av 2021.
 

Allmänbildande utbildning Utbildning

Ytterligare information

Mika Puukko, undervisningsråd, [email protected] 
tfn. 0295 330 032

Aili Tervonen, projektsekreterare, [email protected]  
tfn. 0295 330 216

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar 

[email protected]