Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till statsbidragsberättigade riksomfattande organisationer på ungdomsområdet på grund av coronavirusepidemin

Avustus

Understöd kan sökas av organisationer som senast den 1 januari 2020 har godkänts som statsbidragsberättigade riksomfattande organisationer på ungdomsområdet.

Understöd kan sökas för ett underskott i organisationernas allmännyttiga ungdomsarbete eller ungdomsverksamhet, vilket följer av coronavirusepidemins konsekvenser för sökandens verksamhet i mars–maj 2020.

Ansökningstiden börjar den 30 april 2020 och går ut den 22 maj 2020 kl. 16.15.

I understöd kan beviljas sammanlagt högst 1 000 000 euro. Avsikten är att besluten om ansökningarna  fattas före mitten av juni. Sökandena får ett skriftligt besked om besluten via e-tjänsten.

På understödet tillämpas ungdomslagen (1285/2016) och statsunderstödslagen (688/2001).

Beviljade understöd

Järjestöt
Unga

Ytterligare information

Ytterligare information:

Mikko Cortés Téllez, [email protected], tfn 02953 30080

Emma Taipale,[email protected], tfn 02953 30172

E-tjänstens tekniska stöd: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd