Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till organisationer på ungdomsområdet för att lindra coronakrisens konsekvenser för unga

Avustus

Understöd kan sökas av organisationer som  senast den 31 december 2020 har godkänts som understödsberättigade landsomfattande organisationer på ungdomsområdet.

Understöden är avsedda för projekt inom ungdomsarbete och ungdomsverksamhet som ska lindra de negativa konsekvenser som coronakrisen har för de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden. Vidare ska understöden stärka de ungas förutsättningar att klara krisens konsekvenser. Projekten är en del av den verksamhet för att utveckla ungdomsarbetet som stöds i enlighet med 22 § i ungdomslagen.

Ansökningstiden börjar den 1 mars 2021 kl. 10:00 och slutar den 19 april 2021 kl. 16:15.

I understöd kan beviljas sammanlagt högst 917 000 euro. Avsikten är att besluten om ansökningarna ska fattas före utgången av juni. Sökandena informeras om besluten skriftligen via e-tjänsten.
 
På understöden tillämpas ungdomslagen (1285/2016) och statsunderstödslagen (688/2001). 
 

Unga

Ytterligare information

Mikko Cortés Téllez, 0295 330 080, [email protected]
Emma Taipale, [email protected]
Viivi Pekkonen, 0295 330 192, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected] Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd