Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till kommunerna för att genomföra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Avustus

Understödet ska stöda hobbyverksamhet i samband med skoldagen i enlighet med Finlandsmodellen. 

Syftet är att göra det möjligt för varje barn och ung person att ha en avgiftsfri hobby som de tycker om i samband med skoldagen. I Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kombineras hörande av barn och unga om deras hobbyönskemål, samordning av befintlig god praxis och befintliga arbetssätt samt samarbete mellan skolan och fritidsaktörerna.  Målgruppen är eleverna i grundundervisningens årskurser 1–9. Syftet är att etablera Finlandsmodellen som ett permanent arbetssätt i kommunerna.

Ansökningstiden börjar den 15 februari 2022 och går ut den 22 mars 2022 kl. 16.15. 

Avsikten är att besluten fattas före utgången av april 2022.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: statsunderstödslagen (688/2001) och ungdomslagen (1285/2016).

Bibliotek Forskning Idrott Kultur Unga Utbildning

Ytterligare information

Vid regionförvaltningsverken ges mer information av

Regionförvaltningsverket i Södra Finland/ansvarsområdet för undervisning och kultur 
Planerare Jukka Moilanen, tfn 0295 016 686, [email protected]
Överinspektör Marko Ojala, tfn 0295 016 175, [email protected]
Överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560, [email protected] 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland/ansvarsområdet för undervisning och kultur
Överinspektör för ungdomsväsendet Henri Alho, tfn 0295 016 517, [email protected]
Överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Lappland/ansvarsområdet för undervisning och kultur 
Överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396, [email protected] 
Inspektör för ungdomsväsendet Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland/ansvarsområdet för undervisning och kultur 
Enhetschef Lea Karjomaa, tfn 0295 018 077, [email protected] 
Planerare Elli-Noora Rinne, tfn 0295 018 085, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland/ansvarsområdet för undervisning och kultur
Överinspektör Elsa Mantere, tfn 0295 018 813, [email protected]
Planerare Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Norra Finland/ansvarsområdet för undervisning och kultur 
Idrottsväsendets överinspektör Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663, [email protected]
Planerare Tapio Taskinen, tfn 0295 017 589, [email protected]