Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till kommunerna för att genomföra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Avustus

Understödet ska stöda hobbyverksamhet i samband med skoldagen i enlighet med Finlandsmodellen. 

Syftet är att göra det möjligt för varje barn och ung person att ha en avgiftsfri hobby som de tycker om i samband med skoldagen. I Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kombineras hörande av barn och unga om deras hobbyönskemål, samordning av befintlig god praxis och befintliga arbetssätt samt samarbete mellan skolan och fritidsaktörerna.  Målgruppen är eleverna i grundundervisningens årskurser 1 - 9 samt i tilläggsundervisningen. Syftet är att etablera Finlandsmodellen som ett permanent arbetssätt i kommunerna.

Ansökningstiden börjar 15.3.2021 och går ut 15.4.2021 kl. 16.15. 

Avsikten är att besluten ska fattas före utgången av maj 2021.

Bibliotek Forskning Idrott Kultur Unga Utbildning

Ytterligare information

Vid regionförvaltningsverken ges mer information av

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Ansvarsområdet för undervisning och kultur 
Kulturenhetens chef Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537, [email protected]
Överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560, [email protected] 
Överinspektör Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Östra Finland 
Ansvarsområdet för undervisning och kultur
Överinspektör för ungdomsväsendet Henri Alho, tfn 0295 016 517, [email protected]
Överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Lappland 
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet 
Överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396, [email protected] 
Planerare Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Ansvarsområdet för undervisning och kultur 
Överinspektör för undervisningsväsendet Lea Karjomaa, tfn 0295 018 077, [email protected] 
Planerare Elli-Noora Rinne, tfn 0295 018 085, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Ansvarsområdet för undervisning och kultur
Planerare Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848, [email protected]
Överinspektör Elsa Mantere, tfn 0295 018 813, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Norra Finland 
Ansvarsområdet för undervisning och kultur 
Idrottsväsendets överinspektör Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663, [email protected]
Planerare Tapio Taskinen, tfn 0295 017 589, [email protected]