Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för vissa organisationer inom bildningsarbete

Avustus

Understödet är ett specialunderstöd som inom ramen för de anslag som står till förfogande kan beviljas till organisationer inom det fria bildningsarbetet och bildningsarbetet för kostnader för försöks-, forsknings-, utvecklings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt samt för EU-samarbete och internationellt samarbete i anslutning till livslångt lärande.

Understöd kan beviljas organisationer inom det fria bildningsarbetet, hushållsrådgivningsorganisationer, organisationer inom hantverks- och konstindustri, organisationer som driver en studiecentral samt organisationer som anges i lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) som får allmänt understöd av undervisnings- och kulturministeriet under moment 29.10.51 i statsbudgeten för 2023 (statsunderstöd till organisationer). Understöd kan inte beviljas tredje parter till vilka av ministeriet beviljat understöd har överförts genom delegeringsavtal.

Dessutom kan understöd på psykosociala grunder beviljas till huvudmannen för en folkhögskola, ett medborgarinstitut, ett sommaruniversitet eller en studiecentral som drabbas av en plötslig, allvarlig krissituation.

Understöd kan ansökas året om. De inlämnade ansökningarna samlas 2–4 gånger per år i syfte att fatta beslut om understöd. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

Understöden beviljas ur moment 29.10.20 i statsbudgeten. Totalt kan sammanlagt 408 000 euro användas för understöd.

Författningar som tillämpas på understödet:

Sök nu

Ansökningstid för 2023
29.6.2023 8:00 - 29.12.2023 16:15

Ytterligare information

Sakkunnig Petra Heikkinen 
tfn 029 533 0068
[email protected]   

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta [email protected].

Se även undervisnings- och kulturministeriets Guide om ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.