Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för verkstadsverksamhet för unga 2022

Avustus

Understödet är avsett för att stödja sådan verkstadsverksamhet för unga som avses i ungdomslagen (1285/2016). Sökanden kan vara en kommun eller flera kommuner tillsammans, en samkommun, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understöd kan beviljas för stärkande av de ungas sociala identitet, för stadigvarande verkstadsverksamhet eller för utvecklande av verkstadsverksamheten till sådana anordnare av verkstadsverksamhet som har fått rätt till statsbidrag. Understöd kan också sökas för regionala samordningsuppgifter.

Syftet med understödet är att minska utslagningen bland unga – alla unga hålls på utbildningsvägen, ungdomsarbetslösheten minskar och de ungas delaktighet ökar.

Ansökningstiden börjar den 10 november 2021 och går ut den 15 december 2021 kl. 16.15.

Understöd kan beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet.

Mer information om understödet fås från regionförvaltningsverket https://aviavustukset.fi/hakeminen/avustusmuodot/nuorten-tyopajatoiminta/ 

Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöden senast den 30 april 2022.

På understödet tillämpas följande lagar och förordningar: ungdomslagen (1285/2016), statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017) och statsunderstödslagen (688/2001).

Unga

Ytterligare information

Kontaktpersoner vid regionförvaltningsverken: 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen, landskapet Nyland med undantag för huvudstadsregionen  
Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446, kati.myyrylainen(at)avi.fi

Landskapen Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland, huvudstadsregionen i landskapet Nyland
Tiina Mattila, tfn 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Laura Oksanen, tfn 0295 016 150, laura.oksanen(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Niclas Risku, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Arja Randell, tfn 0295 018 305, arja.randell(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten
Elsa Mantere, tfn 0295 018 813, elsa.mantere(at)avi.fi
Annika Palola, tfn 0295 018 817, annika.palola(at)avi.fi
Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Lappland
Landskapet Lappland
Susanna Lammassaari, tfn  0295 017 383, susanna.lammassaari(at)avi.fi

Kontaktperson för PAR-systemet
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Tuulikki Nieminen, tuulikki.nieminen(at)avi.fi 

Kontaktperson vid undervisnings- och kulturministeriet
Merja Hilpinen, tfn 0295 330 418, merja.hilpinen(at)gov.fi, 


Se även regionförvaltningsverkets handbok för sökande och mottagare av understöd: https://aviavustukset.fi/sv/statsunderstod-ansokan/